ERP интеграция с онлайн магазин

Автоматизирайте процесите по синхронизиране на данни с вашият онлайн магазин. Фокусирайте се върху по-важните неща в бизнеса ви.
какво е ERP интеграция 💡

Какво представлява ERP интеграцията?

  • Импортиране(създаване) на нови продукти с предватително дефинирани характеристики: Име, Арт №, Цени, Количества, Категории, Характеристики, Снимки и т.н. Така се спестява ръчен труд по прехвърляне на данни от една система в друга. Продуктите могат да бъдат добавяни и ръчно, ако “импорта” срещне вече импортирани продукти(SKU), то той бива прескачан.
  • Обновяване(update) на предварително дефинирани характеристики на продуктите, като най-често това са цените и количествата. По този начин продуктите в сайта биват “автономни” и могат да има допълнителни характеристики, снимки и т.н., които не са обект на синхронизация с ERP. Тези параметри могат да бъдат обновявани и ръчно.
  • Синхронизация на Поръчки и Клиенти – първоначално поръчките постъпват в онлайн магазина и след “обработка/верификация” от страна на оператор биват автоматично трансферирани към ERP. Когато продуктите попаднат в ERP се намаляват количества, генерират се документи и т.н. Тук е важно да се отбележи, че този процес може да бъде променен и адаптиран конкретно към вашите нужди и установени практики в организацията.
Стартирайте B2B с RIZN 🚀
Аптеки 36.6
ShopSector
Miniso
PetMall
Orsay
Okaïdi & Obaïbi
Gang
Ecco
Pepina
Basecamp
Немски център
Vivenda